SON EKLENEN YAZILAR

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

AYDINLARIN DİRENİŞİ

Şevket Süreyya AYDEMİR Bir konferans dinlemiştim: 27 Mayıs olayından önceydi. Konferans Ankara Türk Ocağı’nda verilecekti ve küçük salonda tertiplenmişti. Yerlerimizi aldık. Dinleyiciler azdı. Fakat o gün Ocak’ta, Azerbaycanlı Türklerin düzenledikleri bir toplantı sona erip de, o toplantıya katılanlar da küçük salona gelince, her yer doldu. Salona, canlı, hareketli, sıcak bir hava egemen oldu. Dinleyicilerin hemen hepsi gençlerdi. Konferansı Zeki SOFUOĞLU verecekti. Kendisini tanımıyordum. Ondan sonra da tanışmak fırsatı olmadı. Hatip kürsüye geldi. Orta yaşlara yaklaşan, sakin bir insan algısı veriyordu. Konu, “Aydınların Direnişi” idi. Konusuna sükûnetle girdi. Heyecanlı değildi. Hatta başlangıçta biraz tutuk gibi konuşuyordu. Ama sözlerinin dizisinde, cümlelerinin yapısında ve fikirlerinin örülüşünde hiç aksaklık yoktu. Görülüyordu ki konusuna hâkimdir. Çok geçmeden de anlaşıldı ki konusunu bilerek isteyerek seçmiştir. Neyi ve ne için konuştuğunu bilen insandır. Az sonra salondakiler tamamiyle onun etkisinde kaldılar. Ona bağlandılar. Bir an geldi ki Zeki SOFUOĞLU artık, her zaman bu kürsülerde konuşan sıradan konferansçılardan biri olmaktan çıktı. O günlerde bütün yurtta, kaderi ile oynanan, haysiyeti inkâr edilen, fakat henüz direnişi yenilmeyen Türk aydınının dili ve simgesi haline geldi. O günü her hatırladıkça onun konuşmalarının, ortaya serdiği ölçülerin, yargıların etkilerini hala yaşar gibi olurum. Nitekim bu konferanstan sonra da duygu ve düşüncelerimi Ankara'da o zaman yayınlanan bir edebiyat dergisinde (Dost, N. 35, 1960) dile getirmiştim. *** SOFUOĞLU konusuna önce, milletlerin kaderinde AYDIN'ın güçlü etkisini ve büyük sorumluluğunu belirtmekle girdi. Eğer aydın, karakterli, cesur ve sorumluluğunu kavramış ise, toplumun yaşam ve gidişatına damgasını vurabilir, diyordu. Böyle değil de eğer ters vasıflarda ise toplum yaşamında bir fren, hatta bir gerileme amili olurdu. Konferansçı gerçek aydında başlıca yedi nitelik arıyordu. Sonra bu nitelikleri sıraladı. Ayrıntı ve karakteristikler, açık, kesin ve sistemliydi. Bu nitelikleri şöyle belirtti: 1-     Aydın evvela bir fikir, amaç ve karakter sahibi olacaktır. Amaç ya da ülkü bir inanıştır. Yüksek ve gerçek değerlere bağlanıştır. İnanış bir karaktere…

Detail

İŞTE O ŞAMPİYON İSMET ATLI’DIR

İŞTE O ŞAMPİYON İSMET ATLI’DIR

                İranlı Tahti ve İsmet Atlı 1960 Roma Olimpiyatları.            Dr. Halil ATILGAN Evet, “Şampiyon güzel insandır”, Şampiyon sanatçıdır. Şairdir, ozandır. Saz çalar, türkü söyler. O dev gibi görünen adamın yüreği kadife gibidir. O yürek yağmur yüklü bulutlar gibi sevgi yüklüdür. Bu sevgi, bağlamada, türkü söylemede, ağıt derlemede, Türk kültürüne olan bağlılığıyla dile gelmiştir. O bazen Toros Dağlarında kokan menekşe, Ceyhan’ın kenarına konmuş bir Yörük çadırı, bazen de Elif’in elindeki kirmendedir. Onda ki yürek bazen iğde dallarına konan bir serçe, bazen küren küren uçan sığırcıktır. Bazen bal arısı olur püren püren dolaşır. Onda bir deli gönül vardır ki Düldül Dağının tepesinde gezinir. Karacaoğlan’ın bir bozlağı olur. “Aman olda kara gözlüm aman ol / Güzeller içine gel de tamam ol / Ben ölürsem cenazeme imam ol / Kıl kara zülfüne kurban olduğum” diyerek Tilan Çayına, Sumbas’a dökülür. Ondaki yürek bazen alıcı kuş gibi havalanır. Bazen da eli kulağa atar gene Karacaoğlan’dan bir bozlak tutturur. “Bilmem hayal gibi bilmem düş gibi / Geldi geçti boran gibi kış gibi / Şahin cırnağına takmış kuş gibi / Yoluk yoluk yoldu dert beni” diyerek eşeğe yan binmiş Çukurören’den Kozan’a gider. Ondaki yürek bir tazının tavşan kovalamasında, alıcı kuşun pike yapmasında, atın dörtnala koşmasında kendini gösterir. Bu yürek sırtını verir sekiye, alır bağlamasını eline, vurur sazın teline:   Çiçek yüzlü elâ gözlü Döndür de bak bize karşı Hep küskün geçirdik yazı Ne etmişim size karşı   Böyle üzgün üzgün bakma Beni görüp kaşın yıkma N’olur sende sertlik yapma Ettiğimiz naza karşı   Gül yüzün doyası görsem Her isteğin olsun dersem İstiyorsan canım versem Neden böyle söze karşı   İsmet’in gönlünün yarı Terk mi edem bu diyarı Gözün değer dünyaları Bir gülüşün yüze karşı   Diyerek dolar yüreklere, dilden dile, telden tele. Der demesine ama gene hızını alamaz. Yerinde…

Detail

ÇÖZÜLME SARMALINDA MİLLÎ DAVA KIBRIS

      Tugay ULUÇEVİK, Büyükelçi (E)   Müzakereler Başladı Kıbrıs sorununa çözüm bulmak maksadıyla Ada’daki iki taraf arasında 1968’den bu yana BMGS’nin iyi niyet görev çerçevesinde fasılalarla sürdürülen müzakereler, 11 Şubat 2014 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanlarının yayınladıkları Ortak Bildiri (Joint Declaration)) ile BM zeminindeki dokuzuncu çözüm girişimi olarak yeniden başlamış bulunmaktadır.   Çözüm Süreci Mi, Çözülme Sarmalı Mı? Kıbrıs müzakere sürecini konu alan geçtiğimiz Kasım ayındaki yazımızın başlığında, o günlerde çözüm arayışını yeniden başlatmak için sürdürüldüğünü fark ettiğimiz bazı girişimler karşısında “Kıbrıs’ta çözüm süreci mi, çözülme sarmalı mı” sorusunu sormak ihtiyacı duymuştuk.[i]   Çünkü, 2002 – 2004 döneminin şartlarında Annan Plânı vesilesiyle Kıbrıs Millî Davamızı etkisi altına alan; daha sonra Talât – Hristofyas görüşmeleri için belirlenen çerçeve ile daha da hız kazanan “çözülme sarmalının” yeniden hükmünü icra etmeğe başlaması ihtimalinin kaygısını taşıyorduk.   İfade etmek gerekir ki, 11 Şubat 2014 Ortak Bildirisi’nin içeriği ve müzakere sürecinin yeniden başlamasını teminen Kıbrıs Rum tarafına verilmiş olan aşağıda işaret edeceğimiz ödünler çözüm sürecine Türk tarafı için “çözülme sarmalı” niteliği kazandırmıştır.   Halkı Doğru Bilgilendirme Zorunluluğu Bununla beraber, Lefkoşa’da varılan mutabakata yüzeysel bir bakışla, bu gelişmeyi  sırf uzlaşma, barış, istikrar ve dostluk gibi evrensel değerler açısından doğru yönde atılmış bir adım olarak algılayanlar olabilir.   Oysa, Kıbrıs konusunun geçmişini bilenlerin; konuyu uluslararası sorun haline getiren sebeplere ilişkin olayları yaşayanların; şimdiye kadar “çözüm”, “barış”, “çözüm için fırsat penceresi” gibi basmakalıp sözlerle başlatılan çözüm arayışlarında nasıl hayal kırıklıklarına, hüsrana uğranıldığını görmüş olanların; özellikle, Annan Plânıyla ilgili gelişmelere ve sonuçlarına tanıklık edenlerin; tarafların çözüm şekli hakkındaki duruşları, hedefleri, kullandıkları kavram ve terimlerle neyi kastettikleri hakkında bilgi ve birikim sahibi olanların,  yeni çözüm girişimi hakkında şüpheci, sorgulayıcı ve eleştirici bir tavır takınmaları da tabiîdir; kaçınılmazdır. Böyle bir tavır takınılmasına çeşitli açılardan ihtiyaç ve fayda da vardır. Bu çerçevede,…

Detail

HÜRRİYET KASİDESİ

                    HÜRRİYET KASİDESİ   01 Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükûmetten   Asrımıza hâkim olan hükûmet üyelerini; doğruluktan ve selametten sapmış görerek, hükûmet kapısından şeref ve saadetle ayrıldık.   02 Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten Mürüvetmend olan mazluma el çekmez ianetten   İnsan olduğunu bilenler halka hizmetten usanmaz. Mürüvetli olanlar mazluma yardımdan geri durmaz.   03 Hakir olduyda millet şanına noksan gelir sanma Yere düşmekle cevher sâkıt olmaz kadr ü kıymetten   Millet hor görülüyorsa onun şanına zarar gelir sanma. Cevher, yere düştü diye değerini ve itibarını kaybetmez.   04 Vücudun kim hamîr-i mayesi hâk-i vatandadır Ne gam rah-i vatanda çâk olursa cevr ü mihnetten   Vücudun ki, mayasının hamuru vatan toprağındandır. Vatan yolunda sıkıntı eziyetten parça parsa olsan dahi, bunun için gam çekmen gerekmez.   05 Muîni zalimin dünyada erbab-ı denâettir Köpektir zevk alan sayyad-ı bî insafe hizmetten   Dünyada, zalime yardımcı olanlar alçak kimselerdir. İnsafsız avcıya hizmetten zevk alanlar köpektir.   06 Hemen bir feyz-i bâkî terk eder bir zevk-i faniye Hayatın kadrini âli bilenler hüsn-î şöhretten   Hayatın yüksek bir değeri olduğunu bilenler; fani bir zevk yerine, arkalarında iyi bir şöhret ve ebedi bir feyz bırakmaya gayret ederler. 07 Nedendir halkta tûl-î hayata bunca rağbetler Nedir insana bilmem menfaat hıfz-ı emanetten   Halkta uzun ömüre bunca düşkünlük nedendir? Bilmem, emaneti çok saklamakta ne fayda vardır?   08 Cihanda kendini her fertten alçak görür ol kim Utanmaz kendi nefsinden de âr eyler melâmetten   Bir insan ki; kendi kendinden utanmadığı halde, başkaları tarafından ayıplanmaktan ar duyar ise,  kendisini herkesten aşağı görüyor demektir.   09 Felekten intikam almak demektir ehl-i idrâke Edüp teyzîd-i gayret müstefid olmak nedâmetten   İyi düşünenler için; başarısızlıklarından faydalanarak, gayretlerini çoğalmak, felekten intikam almak demektir.   10 Durur ahkâm-ı nusrat ittihâd-ı…

Detail

"Kıbrıs Girit Olmasın"

        Türk Milleti'ne Çağrı 2"Kıbrıs Girit Olmasın" HASSAS BİR DÖNEMEÇTE BAŞLATILAN 9. GÖRÜŞMELERDE, KKTC’NİN EGEMENLİĞİ KONUSUNDA TÜRK MİLLETİNİN AKLISELİMİNE SESLENİYOR,TÜRK MİLLETİ ADINA HAREKET EDENLERİ UYARIYORUZ!    Kıbrıs’ta 352 yıl Türkler, 37 yıl İngilizler ve 3 yıl 4 ay Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Türk ve Rumlar ortak egemen olmuştur. Rum-Yunan ikilisi kanlı bir darbeyle ortak devleti yıkmış, Türklere karşı etnik temizliğe girişerek, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasına teşebbüs etmiş ve Türkiye’nin katliamı engellemesiyle bugünkü durum oluşmuştur. Eğer, Kıbrıs’ın Rumlara teslim edilerek katliamcıların ödüllendirilmesi istenmiyorsa; Eğer, Kıbrıs’ta iki ayrı halkın, iki ayrı devletin, iki ayrı demokrasinin, iki ayrı siyasi coğrafyanın, iki ayrı kimlik ve kültürün varlığı dikkate alınacaksa; Eğer, çekilen acıların, vahşet ve katliamın mecbur ettiği gerçek çözümle; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Devleti’nin, huzur, demokrasi ve barış içinde 40 yıldır (1974-2014) yaşamakta olduğu inkâr edilmeyecekse; Birleşmiş Milletler Genel Sekreter’inin “iyi niyet” görevi çerçevesinde yeniden başlayan müzakereler şu ilkelere göre sürdürülmelidir: Çözüm, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Devleti’nin varlığı üzerine kurulmalıdır. Ada’da iki liderin 11 Şubat 2014 günü yayımladığı “Ortak Bildiri”nin aradığı çözüme; Kıbrıs Türk Halkı’nın, Rum “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne “ ilhakıyla” ulaşılması mümkün değildir. Çözüme ancak iki eşit egemen varlığın yeni bir “ortaklık devleti” kurmasıyla ulaşılabilir. Ortak Bildiri’nin “Federasyon” şeklinde öngördüğü yeni Devlet’te, “federe birimler”in “oluşturucu-mütemmim cüz” (constituent) şeklinde nitelendirilmesi kabul edilemez. İki halkın egemenliği; “kurucu” (founding) nitelikte olmak zorundadır. Bu ilke federe devletin kurumları için de vazgeçilmez sayılmalıdır. (“Constituent” kelimesinin “kurucu” şeklinde tercümesi yanıltıcıdır.) Ortak Bildiri’nin egemenliğin kaynağını, “Kıbrıslı Türkler” ve “Kıbrıslı Rumlar” ifadeleriyle “bireylere” indirgemesi gerçeklerle bağdaşmaz. 1960 düzeninde dahi her iki tarafa "toplum hakkı" ve “statüsü” verildiği dikkate alınmalı, ifadeler “Kıbrıs Türk Halkı” ve “Kıbrıs Rum Halkı” şeklinde düzeltilmelidir. “İki kesimlilik” sürekli olmalı, KKTC vatandaşlarının hiç biri, ada’dan ayrılmaya mecbur edilmemelidir. Çözümün yaşayabilir olması için, 1960 Antlaşmalarıyla Türkiye’ye tanınan garantörlük statüsüne bağlı fiilî ve…

Detail


BİLGİ ŞÖLENİ VİDEOLARI

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Emperyalist Devletlerin (Rusya, ABD, AB vb.) Türklere Zulümleri ve Bunlardan Kurtulma Yolları

Emperyalist Devletlerin (Rusya, ABD, AB vb.) Türklere Zulümleri ve Bunlardan Kurtulma Yolları

  Emperyalist Devletlerin (Rusya, ABD, AB vb.) Türklere Zulümleri ve Bunlardan Kurtulma Yolları Turan Yazgan  

Detail

Sanayi Devrimi ve Türkiye'nin Kalkınma Sorunları

Sanayi Devrimi ve Türkiye'nin Kalkınma Sorunları

Sanayi Devrimi ve Türkiye'nin Kalkınma Sorunları Halil Şener 09.08.2012

Detail

Prof. Dr. İskender Öksüz ile Söyleşi

Prof. Dr. İskender Öksüz ile Söyleşi

Prof. Dr. İskender Öksüz ile Söyleşi İskender Öksüz 03.08.2012

Detail

Ortadoğu'da Yeniden Yapılanma ve Türkiye

Ortadoğu'da Yeniden Yapılanma ve Türkiye

Ortadoğu'da Yeniden Yapılanma ve Türkiye Anıl Çeçen 02.08.2012 Video 155

Detail

Türk Milliyetçiliği Hareketi - Türkeş Bey ve Demokrasi - Hatıralar

Türk Milliyetçiliği Hareketi - Türkeş Bey ve Demokrasi - Hatıralar

Türk Milliyetçiliği Hareketi - Türkeş Bey ve Demokrasi - Hatıralar İskender Öksüz - Eşref Baysal - Sadi Somuncuoğlu - Hanım Halilova - Necdet Sağlam - Hüseyin Akbulut - Oğuz Kalelioğlu - Enis Öksüz 29.04.2012

Detail

Dil, Kültür ve Kaşgarlı Mahmut

Dil, Kültür ve Kaşgarlı Mahmut

Dil, Kültür ve Kaşgarlı Mahmut Ahmet Bican Ercilasun

Detail


DÜŞÜNCE KURULUŞLARI PLATFORMU

TURAN DERGİSİ
KARADENİZ ARAŞTIRMALAR MERKEZ
İKİ BİN YİRMİ ÜÇ AYLIK DERGİ
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

DÜŞ-KUR’DAN PROF. DR. TURAN YAZGAN’A ÖDÜL

DÜŞ-KUR’DAN PROF. DR. TURAN YAZGAN’A ÖDÜL

Düşünce Kuruluşları ve Yayın Organları Birliği (DÜŞ-KUR) tarafından düzenlenen törende, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Turan Yazgan’a “TÜRK Dünyasına Hizmet” ödülü verildi.  İstanbul Fatih Sultan Sarnıcı’nda yapılan yemekli törene, Türk Milliyetçilerinden 200’den fazla seçkin şahsiyet katıldı.   Toplantı Şehitlere Fatiha okunması ve topluca İstiklal Marşı söylenmesiyle başladı.  Düş-Kur adına konuşan Milli Düşünce Merkezi Başkanı Sadi Somuncuoğlu,  “Türk Milleti ve devleti ne zaman zora düşse, ne zaman önünde bir ufuk açılsa, Türk Milliyetçiliği ülküsü ve kadroları yeşerir gibi ortaya çıkıyor. Yüz yıllık tarihimiz bunun örnekleriyle doludur.  İşte bu yüz yılın ikinci yarısında, ön saflarda Turan Yazgan hocamızı ve bunun son 30 yılında da, 1980’den itibaren Türk Dünyası Araştırmaları Vakfını görüyoruz.  Vakıf, 1990 SSCB’nin dağılmasıyla birlikte Türk Dünyasına yöneldi. Sayılamayacak kadar değerli hizmetler yaptı.  Düş-Kur olarak, bu muhteşem  hizmetlerinden dolayı değerli Hocamıza ödü  vermek üzere bu toplantıyı düzenlemiş bulunuyoruz” dedi. Ödül töreninde bir konuşma yapan ve bütün konukları  duygulandıran Prof. Dr. Turan Yazgan,  “Türk Dünyası adına bir çok fırsat heba edildi, ama hala vakit geçmiş değil.  Türk Birliği’nin, er veya geç bir gün  mutlaka kurulacağına olan inancım tamdır.  Türk Milliyetçilerinin dikkatini  ve gayretlerini Türk Dünyası üzerinde toplamaları şarttır. Burada hepinizle aynı duyguları, aynı dilekleri paylaşan biri olarak bulunuyorum. Ve hemen…

Detail

Dış Politikada İlkeli, Tutarlı ve İnandırıcı Olma Gereği

İsviçre’nin Zürih kentindeki savcının “Ermeni soykırımı yoktur” şeklinde beyanda bulunan AB Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış hakkında soruşturma başlattığına dair haberler bizi, ister istemez, kısa bir süre önce Türkiye ile İsviçre arasında yaşanan bir dostluk (!) olayını hatırlamaya sevk etti. Bilindiği üzere, İsviçre Federal Konsey Başkanı ve Dışişleri Bakanı Bayan M. Calmy-Rey (1 Ocak 2012’de görevi devretti) Fransa Ulusal Meclisi’nin 22 Aralık 2011 tarihinde malûm esef verici kararı almasının ertesi günü çalışmalarına Ankara’da başlayan 4. Büyükelçiler Konferansı’nda konuşma yapmak üzere Türkiye’ye davet edilmişti. Meslek hayatımız boyunca yaşadığımız çeşitli olaylar, bize, İsviçre’nin Ermenilerin sözde “soykırım” iddialarını benimseyen ve Ermeni unsurların Türkiye aleyhindeki çeşitli girişimlerine en fazla destek veren ülkelerden biri olduğunu göstermiş bulunduğu için, İsviçre Devlet Konseyi Başkanı’nın Büyükelçiler Konferansı’na konuşmacı olarak davet edilmiş olmasını yadırgamış, bu ziyaretin özellikle Fransa Ulusal Meclisi’nin aldığı kararın hemen ertesine tesadüf etmesinin sakıncaları üzerinde durmuş ve düşüncelerimizi kaleme aldığımız bir yazıyla açıklamıştık.[1] İsviçre’nin Ermenilerin sözde “soykırım” iddialarına ilişkin sicilini kısaca hatırlayalım: 2001 yılında sözde Ermeni “soykırımını” inkâr ettikleri gerekçesiyle 12 Türk vatandaşı hakkında kovuşturma açmıştır. 10 Aralık 2001 tarihinde Cenevre Cumhuriyeti ve Kantonu sözde “Ermeni soykırımını” tanıyan bir deklarasyon yayınlamıştır. Bu deklarasyonun altına Bayan Micheline Calmy-Rey de, hem de en başta, imzasını koymuştur.[2] Merkezi…

Detail

Afganistan’da Tarihin Tekerrürü: Yeni Sorunlara Eski Çözüm Yöntemleri

2001’de ABD’nin Afganistan’daki Taliban rejimine yönelik yaptığı operasyon ile birlikte ülkede yeniden “cihad” ilan eden Afganistan Hizb-i İslami Lideri Gülbeddin Hikmetyar, uzun yıllardan sonra ilk defa 3 Şubat 2012 Cuma günü, BBC radyosu aracılığı ile sesini duyurmuştu. Hikmetyar, ABD ile Taliban örgütünün bir kanadı arasında Katar’da devam edip hala belli bir sonuca bağlanamayan barış görüşmelerine değinerek “perde arkasında gerçekleşen bireysel görüşmelerin Afganistan’da barışın sağlanmasında hiçbir etkisinin bulunmadığını” belirtirken, kendisine de daha önce böyle bir teklifte bulunulduğunu ancak kabul etmediğini açıklamıştı. Ayrıca Hikmetyar, Kabil yönetimine karşı çatışan grupların kendi arasında belli bir birliğinin olup olmadığı sorusuna, kendisinin “mücahitler” arasında belli bir birliğin sağlanması konusunda çaba gösterdiğini, ancak dış baskılar ve etkiler nedeni ile buna başarılı olamadığı belirterek, Afganistan’da Kabil yönetimi karşıtı grupların belli bir merkezi otoriteden yoksun olduklarını açıkça dile getirmişti. Burada dikkati çeken husus; uzun yıllardan beri Taliban örgütü ile müttefik olarak hareket edip Afganistan’daki uluslararası koalisyon güçleri ve Kabil yönetimine karşı çatışmakta olan Hikmetyar’ın, Taliban adı altında faaliyet eden örgütün aslında belli bir merkezden yönetilmediği yönündeki ifadeleriyle, Katar’da devam eden barış görüşmelerine karşı tutumudur. Bilindiği üzere ABD, İngiltere ve Almanya’nın istekleri ile bir süre önce Taliban örgütü Katar’da siyasi bir temsilcilik açarak Afganistan’da barış görüşmelerine resmen başlamıştı. Basına sızan…

Detail

Barzani ile PKK Arasındaki “Batı Kürdistan”ı Ele Geçirme Mücadelesi

Bütün dikkatler Beşar ESAD, Hama ve Humus’a çevrilmişken Suriye’de sessiz ve derinden gelişen önemli bir mücadele gözden kaçmaktadır. Bizi diğer tüm gelişmelerden daha çok ilgilendirmesi gereken bu sessiz ve derin mücadele BARZANİ ile PKK arasında gerçekleşmektedir. Bu Kürtçülerin ifadeleriyle “Batı Kürdistan”ı yani Suriye’de Kürt nüfusunun yoğun olarak bulunduğu bölgede egemenliği ele geçirme mücadelesidir. Suriye’nin karıştığı ilk günlerden itibaren başlayan bu mücadele konusuna daha önce PKK’nın; bu ülkedeki siyasi uzantısı olan PYD aracılığıyla kendisine yakın Kürtleri bir araya getirdiğine, hatta bazı önde gelenleriyle Kandil’de toplantı yaptığına, onları “siyasi meclis” çatısı altında topladığına değinmiştik. BARZANİ’nin Suriye’deki faaliyetleri konusunda ise; PKK’ya mesafeli duran Kürtçü liderleri olası gelişmelere karşı hazırlıklı bulunmalarıyla uyardığını, Suriye’de ortaya çıkacak bir otorite boşluğundan yararlanma umuduyla babasından miras kalan “dört parçalı Kürdistan” hayaliyle yanıp, tutuştuğunu, bu hayallerinin arasında Doğu Akdeniz’e açılacak bir “Kürdistan”ın bulunduğunu belirtmiştik. Batı’nın diplomatik temsilcilerini çekmeleriyle ortaya koydukları tutumlarından artık ESAD yönetiminin günlerinin sayılı olduğu anlaşılmaktadır. Varılan bu noktayı daima göz önünde bulunduran iki taraf da “Batı Kürdistan” konusundaki planlamaları doğrultusunda hiç boş durmamaktadırlar. PKK, PYD aracılığıyla kendisine yakın Kürtçülere “Nation Council” isimli bir çatı örgütü kurdurdu. BARZANİ ise yandaşı Suriyelilerin “Kurdish National Council - KNC” yi hayata geçirmelerini sağladı. Basına sızdırılan haberlerde PKK’nın bin kişilik bir…

Detail


Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
İhtilalciler Hesaplaşıyor

İhtilalciler Hesaplaşıyor 

İhtilalciler Hesaplaşıyor (Belgelerle 27 Mayıs - Ondörtler ve Dündar Taşer)Sonu idama kadar gidecek olan bir yola neden girmişlerdi?İhtilâl mi, darbe mi, ak devrim mi, harekât mı olduğuna katılanların bile karar…

Devamı...

PKK Terörünü doğru anlamak

PKK Terörünü doğru anlamak 

Etnik- Irkçı- Bölücü PKK Terörünü doğru anlamak

Devamı...

TÜRK İSLAM DOSTLUĞU

TÜRK İSLAM DOSTLUĞU 

 Yayinevi: Bilgeoğuz Yayınları Baskı Tarih: Eylül 2011                         Milliyetçilik düşüncesi; statik (durağan) değil, çağlara ve milletlerin özelliklerine göre dinamik (değişen ve gelişen) bir yapıya sahiptir. Efradını câmi-ağyarını mâni bir ifade…

Devamı...

Barbar Türkler

Barbar Türkler 

Büyük Türk tarihçisi Zeki Velidî Togan'a göre Türklerin tarih sahnesine çıkışları M.Ö. 4500 yılına kadar uzanır. Saka/İskit, Hu (Hing-nu), Massaget, Şato, Kök Türk, Uygur vb. adlar ile dünya tarihinde önemli…

Devamı...

İkinci Binyıl Muhasebesi 1-2

İkinci Binyıl Muhasebesi 1-2  

Elinizdeki kitap, dört konunun birlikte düşünülmesiyle ortaya çıkmıştır. Bi-rinci olarak, ikinci binyılın siyasî,     ekonomik, toplumsal ve kültürel bir değerlendirmesidir. Söz konusu değerlendirme, dinler tarihi, savaş sanatı tarihi, teknoloji…

Devamı...

Türkiye'nin Milli Güvenlik Stratejisi

Türkiye'nin Milli Güvenlik Stratejisi 

                                                            …

Devamı...

Türklük ve Alevilik- Bektaşilik

Türklük ve Alevilik- Bektaşilik  

  Basım Yeri : İstanbul Basım Tarihi : 2011-2 Yazar : Nergishan Tekin     Basın Evi: İlgi Yayınları   Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra eski inanç sistemlerinden tamamen kopmamışlar,…

Devamı...

Tarihi Siyasi ve Kültürel Yönleriyle Türklerin Dünyası ve Türkiye’nin Dış Türkler Politikası

Tarihi Siyasi ve Kültürel Yönleriyle Türklerin Dünyası ve Türkiye’nin Dış Türkler Politikası 

Tarihi Siyasi ve Kültürel Yönleriyle Türklerin Dünyası ve Türkiye’nin Dış Türkler PolitikasıDr. Meşküre YILMAZ2010 / Kripto Kitapları Tarihi, kültürel, coğrafi ve siyasi anlamlarda bir gerçek olan Türk Dünyası 1944 sonrasında bütün…

Devamı...

Zazalar ve Türklük

Zazalar ve Türklük 

Zazalar ve TürklükAli Rıza ÖZDEMİR2010 / Kripto Zazalar, geçmiş yüzyıllardan beri Kürt olarak algılanmaktadır. Önceki yüzyıllarda oluşan bu algı “toptancı” bir bakış açısının eseriyken, geçtiğimiz yüzyıldan kalan ve bugüne sirayet eden…

Devamı...

İhaneti Gördüm

İhaneti Gördüm  

       Yazar      : Erdal sarızeybek         Yayinevi   : Pozitif Yayıncılık         Baskı Tarih: Eylül 2007         Türk yakın tarihini anlamak için o dönemi yaşayanların anılarını objektif bir şekilde yazmaları gerekir. Askerler, siyasiler, üst…

Devamı...

Pre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

MİLLİ DÜŞÜNCE MERKEZİ

"Merkezimize bağışta bulunmak isteyen fikirdaşlarımız, Vakıfbank 5893 1100 3534 9063 numaralı bankomat hesabına, ATM’lerden masrafsız olarak yatırabilirler."

Bu sitede yer alan bilgiler  kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Tüm hakları Telif Hakları Yasası'nca korunmaktadır. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.

Share/Save/Bookmark